Læs om Administrationsselskabet Unipension

Unipension administrerer

pension for arkitekter, magistre & psykologer og jordbrugsakademikere & dyrlæger.

Pensionskasser i skilsmisse

De tre pensionskasser i Unipension-samarbejdet går fra hinanden.

Telefon: 3915 0102MedlemsNyt

Magasinet MedlemsNyt indeholder relevant information om pension.

Afkast og vækst

Også i 2015 har Unipension klaret sig bedre end markedsafkastet.

Presserum